کمک به خانه مهبد

خانه مهبد فقط و فقط با کمکهای شهروندان اداره میشود و هر کمکی هر چند کوچک میتواند آثار بزرگی برای کودکان تحت پوشش در برداشته باشد. شما میتوانید از روشهای زیر به مهبد کمک کنید:

کمک نقدی عمومی

شما میتوانید با پرداخت وجوه نقدی هر چند کوچک سهمی در اداره مهبد داشته باشید.

کمکهای غیرنقدی و داوطلبانه

شما با تکمیل فرم همیاران در لیست همیاران مهبد قرار می گیرید و با توجه به مهارت شما در بخش مورد نظر با شما تماس گرفته می شود.

چگونه می توانم کمک کنم؟

کمک نقدی عمومی

پرداخت وجوه نقدی هر چند کوچک سهمی در اداره مهبد خواهد داشت.

حمایت

کمک غیرنقدی و داوطلبانه

در بخش آموزش، اداری، خدمات پزشکی، تامین کالا و …

حمایت

حمایت از طریق دیجی کالا مهر

ما کالاهای موردنیازمان را در دیجی کالا مهر به اشتراک گذاشته ایم. شما می‌توانید از بین این کالاها در سایت دیجی کالا مهر انتخاب کنید و با اهدای این کالاها در انجام کارهای نیک سهیم شوید.

حمایت

آخرین دیدگاه‌ها