داستان مهبد

در سالهای اخیر گسترش روزافزون آسیبهای اجتماعی در کشور باعث افزایش تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شده است. این کودکان عمدتا در معرض اعتیاد شدید والدین، سوءرفتار و شکنجه از سوی والدین، سوءتغذیه، جرم و بعضا جنایات و به دور‌ از هر گونه آموزش و یا امکانات سلامت به دنیا آمده و ادامه حیات میدهند.

بسیاری از آنها حتی از شناسنامه و سایر اوراق هویتی برخوردار نبوده و برای تکدی‌گری به سر چهار راههای شهر فرستاده میشوند و پس از شناسنایی توسط پلیس اجتماعی به بهزیستی منتقل میگردند.امکانات و ظرفیت اندک سازمان بهزیستی نیز هرگز جای خالی خانواده را برای این کودکان پر نکرده و در بهترین حالت عملا آنان پس از رسیدن به سن قانونی بدون هیچگونه مهارت یا آموزشی دوباره به اجتماع برگردانده می‌شوند.

با در نظر گرفتن آسیبهای وارده به این کودکان و عدم برخورداری آنها از آموزشهای لازم برای ساختن زندگی خود، عملا ورود این افراد به اجتماع خود باعث دامن زدن به آسیبهای اجتماعی شده و این چرخه باطل را تقویت خواهد نمود.

شبه خانواده مهبد تلاش دارد تا نخست آغوشی امن برای این کودکان آسیب دیده باشد و سپس با درک آسیب‌های وارده با بکارگیری متخصصین امر نسبت به التیام آنها اقدام و کودکان را برای آموزش پذیری آماده نماید.

به محض ورود هر کودک به خانواده مهبد تیم حقوقی تلاش خود را برای فراهم سازی اوراق هویتی آنها آغاز کرده و بچه ها به مدرسه فرستاده میشوند و آموزشهای تکمیلی نیز در خانه مهبد برقرار میشود.خانه مهبد حاصل تلاش مشترک جمعی از شهروندان عادی است که زیر سقف همین شهر و با دغدغه نجات کودکان خیابانی و آسیب دیده زندگی میکنند.

آرزوی ما این است که همه کودکان آغوش گرم و مسئولانه خانواده را تجربه کنند اما تا روزی که بچه ها به جای مدرسه به تکدی‌گری به سر چهار‌راههای شهر فرستاده شوند و به جای سفره خانواده در سطل آشغالها به دنبال روزی خود باشند تلاش خواهیم کرد تا حتی یک کودک را نجات دهیم.

 

آخرین دیدگاه‌ها